آخرین‌ مطالب

30 خرداد 1397

درکلاس امید چه می گذرد؟

مرکز خاص شرق اولین مرکزی است که اقدام به راه اندازی کلاس مخصوص بیماران ام اس به شیوه گروه درمانی کرده است.این گروه درمانی متشکل از فیزیوتراپیست،روانشناس و با کمک و پشتیبانی واحد روابط عمومی فعالیت دارد.از آغازفعالیت کلاس امید در مرکز شرق، سه سال می گذرد و این نوآوری، نتایج موفقی در درمان بیماران ام اس داشته است.

30 خرداد 1397

نظام وظیفه سربازی در بنیاد اموربیماری های خاص

نظام وظیفه سربازی در بنیاد اموربیماری های خاص