کارگاه  پزشکان عراقی
جشن رمضان 1391
سمینار تالاسمی1393
بازارچه اردیبهشت 91
اردوی بیماران تالاسمی و هموفیلی 1391
غربالگری مردان در سال 1392
جشن رمضان 1392
روز جهانی کلیه 1392
جشنواره غذا آبان 92
بازراچه خیریه اسفند 92
بازارچه خیریه سال 1392
جشنواره غذا در مدرسه به نفع بیماران خاص