08 مرداد 1401

راه های کمک به بنیاد امور بیماری های خاص

راه‌های کمک به بیماران خاص:

1️- سایت:

https://www.cffsd.org/pages/donate

2- شماره کارت بانک ملت شعبه جیحون:
6104337910795473
3- شماره حساب بانك ملت شعبه جيحون: 
٥٣٥٢٥٢٥٢٣٠ 
4- شماره حساب شبا:
٨٩٠١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٣٥٢٥٢٥٢٣٠
موسسه تحقیقات درمان و آموزش سرطان 

5- کد USSD بانک ملت:
*741*513#

6- شماره کارت بنیاد امور بیماری‌های خاص بانک ملی:
6037991199505524


7- شماره حساب کمک های مردمی  بانک ملی شعبه اسکان:
۰۱۱۰۱۰۳۴۳۴۰۰۰

شماره شبا iR850570020681000098898001

8- شماره حساب بانک پاسارگاد شعبه زرتشت:
۲۰۶۸۱۰۹۸۸۹۸۱

9- نصب  اپليكيشن ايوا و سکه:

انتخاب گزينه مهربانی و کلیک روی نام  بنیاد امور بیماری‌های خاص

 

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffs

شماره حساب سیبا بانک ملی
0110103434000
واریز کمک های مردمی
100 مطب دیابتی
تازه ترین اخبار خاص‌پرس