شرح مختصری از فرآیند عضویت و مراحل رای گیری بر اساس اساسنامه فدراسیون بین المللی (TIF)

فرآیند عضویت و مراحل رای گیری بر اساس اساسنامه فدراسیون بین المللی (TIF)

شرح مختصری از فرآیند عضویت و مراحل رای گیری بر اساس اساسنامه فدراسیون بین المللی (TIF)

برنامه های درمانی برای کودکان طیف اوتیسم

برنامه های درمانی برای کودکان طیف اوتیسم

برنامه های درمانی برای کودکان طیف اوتیسم

این کتاب حاوی مطالب مرتبط با پیوند مغز استخوان و کاربردهای آن در درمان بیماران مبتلا به تالاسمی می باشد.

پیوند مغز استخوان

این کتاب حاوی مطالب مرتبط با پیوند مغز استخوان و کاربردهای آن در درمان بیماران مبتلا به تالاسمی می باشد.

کتاب «واژه نامه جامع الکترونیکی برای بیماران تالاسمی»، از مجموعه انتشارات فدراسیون بین المللی تالاسمی، یک واژه نامه علمی ارزشمند برای عزیزان تالاسمی است که با اصطلاحات علمی و انگلیسی مهم مرتبط با بیماری تالاسمی، آزمایشات دوره ای و درمانی به صورت لغت نامه آشنا شده و دانسته های خود در مورد این واژه ها را افزایش بدهند. این کتاب به منظور ارتقای سطح اطلاعات و دانش تالاسمی برای همه عزیزان و دوستان مبتلا به تالاسمی و خانواده های آنها، نگارش شده است.

تالاسمی از A تا Z

کتاب «واژه نامه جامع الکترونیکی برای بیماران تالاسمی»، از مجموعه انتشارات فدراسیون بین المللی تالاسمی، یک واژه نامه علمی ارزشمند برای عزیزان تالاسمی است که با اصطلاحات علمی و انگلیسی مهم مرتبط با بیماری تالاسمی، آزمایشات دوره ای و درمانی به صورت لغت نامه آشنا شده و دانسته های خود در مورد این واژه ها را افزایش بدهند. این کتاب به منظور ارتقای سطح اطلاعات و دانش تالاسمی برای همه عزیزان و دوستان مبتلا به تالاسمی و خانواده های آنها، نگارش شده است.

این بسته آموزشی حاوی مطالب آموزشی مفید در خصوص سرطان رحم می باشد.

سرطان رحم

این بسته آموزشی حاوی مطالب آموزشی مفید در خصوص سرطان رحم می باشد.

ماه مبارک رمضان، (9) نهمین ماه تقوم قمری می باشد. روزه یکی از 5 رکن دین اسلام است. روزه عبارت ازپرهیز ازخوردن و اشامیدن ازسحر تا غروب افتاب هر روز به مدت یک ماه قمری است. این عمل یک رکن مهم در رمضان است و به همه مسلمانان اجازه می دهد خود را وقف اعتقادشان بکنند.

راهنمای عملی دیابت و ماه مبارک رمضان (سال 2021)

ماه مبارک رمضان، (9) نهمین ماه تقوم قمری می باشد. روزه یکی از 5 رکن دین اسلام است. روزه عبارت ازپرهیز ازخوردن و اشامیدن ازسحر تا غروب افتاب هر روز به مدت یک ماه قمری است. این عمل یک رکن مهم در رمضان است و به همه مسلمانان اجازه می دهد خود را وقف اعتقادشان بکنند.

پیش دیابت

diabetes infographic

رژیم غذایی دیابت

برنامه غذایی روزانه جهت کنترل دیابت

تغذیه سالم

تغذیه سالم

تغذیه سالم

تغذیه سالم برای سلامت کلیه

تغذیه سالم برای سلامت کلیه

تغذیه سالم برای سلامت کلیه