25 آبان 1399

فیلم برنامه لایو اینستاگرامی به مناسبت روز جهانی دیابت

فیلم برنامه لایو اینستاگرامی به مناسبت روز جهانی دیابت با حضور سرکار خانم دکتر هاشمی، رییس محترم بنیاد امور بیماری های خاص، که روز جمعه 23 آبان ماه 99(ساعت 18) برگزار گردید:

بنیاد امور بیماری های خاص