10 تیر 1403

تجلیل از سید باقر فاطمی نسب

فاطمه هاشمی: فاطمی نسب همیشه عاشقانه کار میکرد، او خستگی ناپذیر بود. با شوق و اشتیاق فراوان، پایه ریز فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا شد.️

فاطمی نسب: یکی از ثمرات تلاش‌های فاطمه هاشمی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا بود که منشاء خدمات فراوانی به بیماران خاص بوده و هست. پرمخاطب ترین فدراسیون در ایران که طیف وسیعی از جامعه را پوشش می‌دهد فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا می‌باشد. به طور ویژه باید به بیماری دیابت اشاره کرد که مبنای بسیاری از بیماریهاست و رشد بی رویه این بیماری در کشور بسیاری از خانواده ها را درگیر کرده است، که ورزش بویژه ورزش هوازی تنها راه کمک به این عزیزان استاین فدراسیون جزء موفق ترین فدراسیون های کشور است و رتبه سوم جهان را داردفاطمه هاشمی بسیار حساس به امور زیربناییست که این نگاه بسیار مهم است و زمانیکه اقدامات از مبنا صحیح انجام شود قطعا برای آیندگان خواهد ماند.

 

/انتهای پیام

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd

شماره حساب سیبا بانک ملی
0110103434000
واریز کمک های مردمی
100 مطب دیابتی
تازه ترین اخبار خاص‌پرس