13 فروردین 1403

تحلیلی بر شعار سال روز جهانی اتیسم

شعار امسال روز جهاني اتيسم " حركت از زنده ماندن به شكوفايي" "افراد اتستيك ديدگاه منطقه اي را به اشتراك مي گذارند" است. اين موضوع بر نياز به تغيير تمركز  از برخورد ساده با اتيسم به ايجاد محيطي تاكيد دارد كه افراد اتيستيك بتوانند در آن رشد كنند. روز جهاني آگاهي از اتيسم ، يك رويداد جهاني مراقبتهاي بهداشتي است كه هر سال دوم آوريل برابر با سيزدهم فروردين براي پذيرش و حمايت از افراد اتيسمي و دفاع از حقوق آنها نامگذاري شده است. در سالهاي اخير براي تسهيل درك اتيسم پيشرفتهاي قابل توجهي حاصل شده است، و قهرمانان اتيسمي با پشتكار و تلاش خود پيروزيها و شكوفايي هاي خود را در جهان به اشتراك گذاشته اند. بنياد اموربيماريهاي خاص تلاش مضاعفي را براي آگاهي و پذيرش  اقراد اتيستيك انجام داده است .

نگارش: دكتر امين رفيعي پور(مشاور بنياد امور بيماريهای خاص)

 

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd

شماره حساب سیبا بانک ملی
0110103434000
واریز کمک های مردمی
100 مطب دیابتی
تازه ترین اخبار خاص‌پرس