21 اردیبهشت 1399

گفتگوی اختصاصی با دکتر فرهادی لنگرودی معاون فنی بنیاد امور بیماری های خاص

دکتر محمد فرهادی لنگرودي- معاون فنی ومراكز وابسته بنیاد امور بیماریهای خاص در بیست و چهارمین سالگرد تاسیس این بنیاد: بنیاد بر این باور است که برای هرگونه فعالیت پزشکی باید آن فعالیت بهترین کیفیت را داشته باشد، قرار نیست خدمتی را معرفی کنیم اما آن خدمت بی کیفیت باشد.

فیلم مصاحبه دکتر فرهادی لنگرودی را در قسمت ذیل مشاهده نمایید: