20 اردیبهشت 1399

گفتگوی اختصاصی با دکتر محمدجواد کیان معاون آموزش و پژوهش بنیاد امور بیماری های خاص

دکتر محمدجواد کیان_ معاون آموزش و پژوهش بنیاد امور بیماریهای خاص در بیست و چهارمین سالگرد تاسیس این بنیاد: یکی از اهداف هر کشوری این است که دسترسی بیمار به مراکز درمانی و دسترسی از نظر هزینه ای بهتر شود. در حال حاضر سه بیماری دیالیز، تالاسمی و هموفیلی همه هزینه هایشان رایگان است.

فیلم مصاحبه دکتر کیان را در قسمت ذیل مشاهده نمایید: