28 اسفند 1401

شماره 82 مجله خاص(ویژه زمستان 1401) منتشر شد

شماره 82 مجله خاص(مجله اختصاصی بنیاد امور بیماری های خاص)، ویژه زمستان 1401 با مطالب متنوع و کاربردی منتشر شد.

برای دانلود شماره 82 مجله خاص، اینجا کلیک کنید.

آنچه در شماره 82 مجله خاص می خوانید:

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd