24 بهمن 1401

کنفرانس بین المللی TIF 2023

 

Dear TIF Members,Subject: TIF International Conference 2023 // InformationThe Thalassaemia International Federation (TIF)[1] is delighted to announce the organisation of the 16th International Conference on Thalassaemia[2] & Haemoglobinopathies & 18th TIF International Conference for Patients and Parents. The Conference is organised by TIF in collaboration with the Federation of Malaysia Thalassaemia Societies and the Malaysia Hematology Society, and will take place at Shangri La Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia on 3 – 5 November 2023.~ABOUT THE CONFERENCE~The Conference will feature two parallel programmes – a Scientific Programme for Healthcare Professionals and another for Patients/Parents. The Scientific Programme will cover a broad range of topics concerning OPTIMAL MULTIDISCIPLINARY CARE, NEW RESEARCH ADVANCES FOR INNOVATIVE THERAPIES and CURE, and EMERGING CONCERNS for thalassaemia, sickle cell disease, and other rare anaemias, seeking to improve patient health outcomes and quality of life. Furthermore, the Patients Programme will seek to EMPOWER, EDUCATE and INFORM patients and their families, advocates and leaders of national thalassaemia associations from over 60 countries on issues of crucial importance through a capacity building programme that will enable meaningful and productive patient participation and advocacy at all levels of decision-making bodies and processes with competent representation.HELP US PROMOTE THE EVENTWith the opportunity of this communication, we kindly ask you to share this information with your Members, Patients and Healthcare Professionals via email, social media or any other means.Moreover, we kindly ask you not to organize any major events near the Conference dates.

We remain at your disposal for any further information and/or clarification you may require.Kind regards,Panos EnglezosPresident

ترجمه:اعضای محترم TIFموضوع: کنفرانس بین المللی TIF 2023 ، اطلاعات فدراسیون بین المللی تالاسمی (TIF)[1] با خوشحالی سازماندهی شانزدهمین کنفرانس بین المللی تالاسمی[2] و هموگلوبینوپاتی ها و هجدهمین کنفرانس بین المللی TIF برای بیماران و والدین را اعلام می کند. این کنفرانس توسط TIF و با همکاری فدراسیون انجمن های تالاسمی مالزی و انجمن هماتولوژی مالزی سازماندهی شده است و در هتل شانگری لا، کوالالامپور، مالزی در تاریخ 3 تا 5 نوامبر 2023 برگزار می شود(درباره کنفرانس). این کنفرانس دارای دو برنامه موازی است، یک برنامه علمی برای متخصصان مراقبت های بهداشتی و دیگری برای بیماران و والدین. این برنامه علمی طیف وسیعی از موضوعات مربوط به مراقبت های چند رشته ای بهینه، پیشرفت های تحقیقاتی جدید برای درمان های نوآورانه و درمان، و نگرانی های نوظهور برای تالاسمی، بیماری سلول داسی شکل، و سایر کم خونی های نادر را پوشش می دهد که به دنبال بهبود و بهبود کیفیت زندگی بیمار است. علاوه بر این، برنامه بیماران به دنبال توانمندسازی، آموزش و اطلاع رسانی به بیماران و خانواده های آنها، طرفداران و رهبران انجمن های ملی تالاسمی از بیش از 60 کشور جهان در مورد مسائل مهم از طریق یک برنامه ظرفیت سازی است که مشارکت و حمایت معنادار و سازنده بیماران را در این زمینه ممکن می سازد. کلیه سطوح نهادها و فرآیندهای تصمیم گیری با نمایندگی صالح.به ما در تبلیغ این رویداد کمک کنیدبا فرصت این ارتباط، از شما خواهشمندیم این اطلاعات را از طریق ایمیل، رسانه های اجتماعی یا هر وسیله دیگری با اعضا، بیماران و متخصصان بهداشت و درمان خود به اشتراک بگذارید.علاوه بر این، از شما خواهشمندیم که هیچ رویداد مهمی را نزدیک به تاریخ کنفرانس سازماندهی نکنید.
ما برای هر گونه اطلاعات بیشتر و/یا توضیحی که ممکن است نیاز داشته باشید در اختیار شما هستیم.

با احترام،

پانوس انگلسوس

رئیس جمهور

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd

شماره حساب سیبا بانک ملی
0110103434000
واریز کمک های مردمی
100 مطب دیابتی
تازه ترین اخبار خاص‌پرس