21 شهریور 1401

️کمبود برخی داروهای بیماران خاص همچنان پابرجاست

واحد مددکاری بنیاد امور بیماری های خاص از کمبود برخی داروهای بیماران مبتلا به بیماری تالاسمی و سرطان خبر داد. به گزارش روابط عمومی بنیاد امور بیماری های خاص، براساس اعلام واحد مددکاری آمپول دسفرال خارجی و دسفناك همچنان برای بیماران تالاسمی با کمبود مواجه است. طبق این گزارش، آمپول فلوراسيل و اتوپوزايد در  بیماران سرطانی استفاده میشود، نیز دچار کمبود بوده است؛ البته لازم به ذکر است که این کمبودها موقتی است. 

انتهای پیام

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd