22 مهر 1400

گفتگوی صمیمانه آیت الله هاشمی با بیماران دیالیزی

گفتگوی صمیمانه آیت الله هاشمی با بیماران دیالیزی: از احوالپرسی گرم و دعای شفا تا پرس و جو از مدت زمان دیالیز و آدرس منزل بیماران!

 

افتتاح مرکز پزشکی خاص شرق در مسگر آباد/ با حضور آیت الله هاشمی۱۳۸۶/۱۰/۰۴

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd