15 مهر 1400

ویدئوی منتشر نشده از حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسگرآباد تهران

ویدئوی منتشر نشده از حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسگرآباد تهران و افتتاح گرم و صمیمانه مرکز پزشکی خاص در زمستان سال ۱۳۸۶

 

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd