02 بهمن 1399

نهمین کنگره ی بین المللی دیابت و رمضان

با توجه به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان و اهمیت این ماه برای بیماران دیابتی به ویژه در مورد روزه داری و مراقبت های پزشکی و تغذیه مناسب تعداد 80 نفر از پزشکان عضو صد مطب دیابتی در نهمین کنگره ی بین المللی دیابت و رمضان به صورت رایگان شرکت نموده تا پس از کسب آخرین دانش مرتبط با موضوع دیابت و روزه داری بیماران خود را راهنمایی نمایند. همچنین هر یک از پزشکان با هدف تولید محتوا کتابچه ی آموزش الکترونیک دیابت و روزه داری خلاصه ی هر پانل را تنظیم و ارائه خواهد کرد.

لینک برنامه های کنگره:  برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd