22 دی 1399

برنامه هفتگی اینستاگرامی (Live) آموزش تمرینات ورزشی به بیماران دیابتی

از آنجا که تعداد بسیاری از کسانی که دیابت دارند، می توانند بدون آنکه آسیب ببینند ورزش کنند، هر هفته روز سه شنبه ساعت 18 عصر برنامه آموزش زنده (Live) اینستاگرامی تمرینات ورزشی مخصوص  بیماران دیابتی در صفحه اینستاگرامی @Diabetoo برگزار می گردد. آموزش این برنامه برعهده  آقای دکتر سعید فتح الهی "متخصص فیزیولوژیست ورزشی و محقق دیابت و ورزش" می باشد.

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd