29 آبان 1399

جلسه آنلاین تکنیک های فیزیوتراپی تنفسی

جلسه آنلاین "تکنیک های فیزیوتراپی تنفسی" در درمان بیماران مبتلا به "فیبروز کیستیک" مورخه جمعه 30 آبان ماه 1399  از ساعت 21 تا 22 شب  با سخنرانی دکتر مجید روانبخش دکترای تخصص فیزیوتراپی و عوض هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز، برگزار می گردد.

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd