خدای من
خدای خوب و مهربان
قلب کوچکم را در میان شکوفه های بهاری درختان گذاشته ام
تا از کبوتران درس محبت بیاموزد

خیرین ارجمند می توانند جهت اعلام آمادگی برای همکاری این فرم را تکمیل نمایند.


شماره حساب سیبا بانک ملی
0110103434000
واریز کمک های مردمی
100 مطب دیابتی
تازه ترین اخبار خاص‌پرس