تقدیر از خیر استان کرمانشاه توسط بنیاد امور بیماری‌های خاص
تقدیر از خیر استان کرمانشاه توسط بنیاد امور بیماری‌های خاص
اهداء لوح تقدیر به خانم شیرزادی