نام مرکز آدرس شماره تماس
مرکز بیماری های خاص رفسنجانرفسنجان، بلوار خلیج فارس، جنب ورودی شهرک یادگار امام، روبروی شرکت پسته03434341402
این بخش دارای 10 تخت دیالیز است و در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه در دو شیفت کاری فعالیت دارند.
این بخش دارای 8 تخت می¬باشد. و در هفته 3-4 نفر برای تزریق به این مرکز مراجعه می¬نمایند.


شماره حساب سیبا بانک ملی
0110103434000
واریز کمک های مردمی
100 مطب دیابتی
تازه ترین اخبار خاص‌پرس