نام مرکز آدرس شماره تماس
مرکز درمانی تخصصی سودهتهران- شهرک واوان- میدان امام خمینی (ره) - ساختمان مهرگان56173323
این بخش دارای 10 سالن دیالیز است و دارای 58 دستگاه دیالیز می¬باشد. در سه شیفت کاری فعالیت دارد و 310 بیمار در این مرکز تحت دیالیز قرار می¬گیرند.
این بخش دارای 6 تخت می¬باشد و تعداد 54 نفر در این مرکز تحت درمان قرار دارند.
در این بخش خدمات بیوشیمی، خون¬شناسی، ایمونوسرولوژی، هورمون¬شناسی تخصصی، فلوسیتومتری، میکروب¬شناسی ارائه می¬گردد.
عمومی، تغذیه ،خون، اطفال ، زنان ، روان شناس ، نفرولژیست،غدد،دیابت


شماره حساب سیبا بانک ملی
0110103434000
واریز کمک های مردمی
100 مطب دیابتی
تازه ترین اخبار خاص‌پرس