نام مرکز آدرس شماره تماس
نقاهتگاه کاوشاتوبان کرج-قزوین، نرسیده به پل کردان، جنب کارخانه سوپا، بلوار سوپا، انتهای بلوار، شهرک کاوش-


شماره حساب سیبا بانک ملی
0110103434000
واریز کمک های مردمی
100 مطب دیابتی
تازه ترین اخبار خاص‌پرس