نام مرکز آدرس شماره تماس
مرکز تحقیقات، آموزش و پیشگیری سرطانتهران- خیابان سئول- قبل از خروجی چمران26203210
بخش های چهارده گانه بستری ( در سه گروه زنان ،مردان و کودکان) ) با امکان اختصاص متغیر به صورت بخشهای بستری جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی و تسهیلات سرویس مشترک 80 تختخوابی
بخش مداوای سرپایی متشکل از واحد های شش گانه کلینیکی، بخشهای آندوسکوپی و جراحی سرپایی،شیمی درمانی سرپایی رادیو تراپی و فیزیوتراپی60 تختخوابی
بخش تشخیص و خدمات جنبی آن با بهره گیری از دستگاههای مدرن و مجهز در فعالیتهای خدمات تصویری( رادیولوژی و پرتو نگاری )، طب هسته ای ،آزمایشگاه بالینی ، و پاتولوژی مجهز به واحد میکروسکوپ الکترونی بخش تحقیقات مجموعه متشکل از 20 واحد تحقیقاتی است.بدیهی است با توجه به استقرار مسئول تحقیقات در هر یک از بخشهای متشکله مجموعه ( در مجموعه های درمان و تشخیص ) عملا کلیه بخشهای در ارتباط بنیادین با پژوهش عملکرد داشته،سیستم متمرکز کامپیوتری مجموعه (واحد الکترونیک پرورش اطلاعات) ارتباط گسترده آن را با سایر مراکز تحقیقاتی ( در ایران و در سطح بین المللی ) فراهم خواهد ساخت


شماره حساب سیبا بانک ملی
0110103434000
واریز کمک های مردمی
100 مطب دیابتی
تازه ترین اخبار خاص‌پرس