نام مرکز آدرس شماره تماس
مرکز کربلاکربلا، جنب بیمارستان امام حسین-


شماره حساب سیبا بانک ملی
0110103434000
واریز کمک های مردمی
100 مطب دیابتی
تازه ترین اخبار خاص‌پرس