نام مرکز آدرس شماره تماس
مرکز پزشکی و نقاهتگاه نجفنجف، اتوبان امام خمینی، پشت مرکز همایش های بین المللی، جنب بیمارستان انتقال خون نجف-


شماره حساب سیبا بانک ملی
0110103434000
واریز کمک های مردمی
100 مطب دیابتی
تازه ترین اخبار خاص‌پرس