نام مرکز آدرس شماره تماس
مرکز پزشکی خاص شرقتهران، سه راه افسریه، شهرک مسعودیه، انتهای خیابان شهید کلهر4- 33573071
این بخش دارای 18 تخت دیالیز می باشد و در سه شیفت کاری فعالیت دارد. ماهیانه حدود 100 بیمار در این مرکز دیالیز می¬شوند.
این بخش دارای 12 تخت بوده و 4 دستگاه تصفیه هوا جهت حذف گازهای سمی ناشی از داروهای مورد مصرف در بخش تعبیه گردیده است.
این بخش دارای 10 تخت برای پذیرش بیماران می¬باشد. و می¬توان ماهانه 130 بار تزریق در آن انجام داد.
این بخش دارای 6 تخت و تجهیزات مدرن جهت ارائه خدمت به بیماران عادی و ام اس می¬باشد.
این بخش دارای تجهیزات مدرن آزمایشگاهی است و خدمات بیوشیمی، خون¬شناسی، ایمونوسرولوژی، هورمون¬شناسی تخصصی، فلوسیتومتری، میکروب¬شناسی و... در آن ارائه می¬گردد.
داروخانه مرکز در حال حاضر داروهای مورد نیاز بیماران شیمی درمانی را تامین می¬کند
غدد،عمومی،اطفال،ارتوپد،رادیوتراپیست، آنکولوژیست،دیابت،روانشناس،تغذیه،چشم،داروخانه


شماره حساب سیبا بانک ملی
0110103434000
واریز کمک های مردمی
100 مطب دیابتی
تازه ترین اخبار خاص‌پرس