آذربايجان شرقي

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
آذر شهر شهید مدنی 1349 دیالیز 0412-4227777 خیابان امام خمینی - رو به رو پارک جنگلی
اسكو امام خمینی 1386 دیالیز 0412-3222020 خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی
اهر باقرالعلوم 1377 دیالیز 3332002-4 سه راه مشکین شهر
بستان آباد شهریار 1386 دیالیز 0432-4124647 انتهای خیابان شهدا
بناب امام خمینی 1381 دیالیز 4127263090 بناب
تبريز شهید مدنی 1348 دیالیز 33495252 خیابان دانشگاه - روبه رو مجتمع تحقیقات قلب و عروق شهید مدنی
تبريز امیرالمومنین 1370 دیالیز 2818190-9 خیابان قدس - بیمارستان امیرالمومنین تبریز
تبريز سینا 1362 دیالیز 5412151 خیابان آزادی - ما بین منتظری و حافظ
تبريز کودکان 1379 دیالیز تالاسمی 5262250 خیابان ششگلان
تبريز قاضی 1370 دیالیز تالاسمی 3343811 انتهای خیابان دانشگاه - نرسیده به ایستگاه ستاره شناسی- جنب دانشکده دامپزشکی
تبريز 29بهمن 1349 دیالیز 33329952 بلوار 22 بهمن
تبريز 522ارتش 1386 دیالیز 5421571-9 خیابان آزادی - تقاطع ارتش- جنب پادگان
شبستر خامنه 1379 دیالیز 4722343255 خامنه
عجبشير امام خمینی 1385 دیالیز 0422-6224202 عجبشیر
مراغه امیرالمومنین 1373 دیالیز 0421-2241593 خیابان نوا
مرند رازی 1376 دیالیز 0491-2222451 مرند
ميانه امام خمینی 1377 دیالیز 0423-2234721 خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی
هاديشهر دکتر سجادی 1383 دیالیز 0492-3040002 هادی شهر
هشترود امام حسین 1378 دیالیز 0424-6226718 هشترود
كليبر امام خمینی 1378 دیالیز 0427-4223270 کلیبر
ملكان فارابی 1385 دیالیز 042-28241980 ملکان
آذر شهر شهید مدنی 1349 دیالیز 0412-4227777 خیابان امام خمینی - رو به رو پارک جنگلی
اسكو امام خمینی 1386 دیالیز 0412-3222020 خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی
اهر باقرالعلوم 1377 دیالیز 3332002-4 سه راه مشکین شهر
بستان آباد شهریار 1386 دیالیز 0432-4124647 انتهای خیابان شهدا
بناب امام خمینی 1381 دیالیز 4127263090 بناب
تبريز شهید مدنی 1348 دیالیز 33495252 خیابان دانشگاه - روبه رو مجتمع تحقیقات قلب و عروق شهید مدنی
تبريز امیرالمومنین 1370 دیالیز 2818190-9 خیابان قدس - بیمارستان امیرالمومنین تبریز
تبريز سینا 1362 دیالیز 5412151 خیابان آزادی - ما بین منتظری و حافظ
تبريز کودکان 1379 دیالیز-تالاسمی 5262250 خیابان ششگلان
تبريز قاضی 1370 دیالیز-تالاسمی 3343811 انتهای خیابان دانشگاه - نرسیده به ایستگاه ستاره شناسی- جنب دانشکده دامپزشکی
تبريز 29بهمن 1349 دیالیز 33329952 بلوار 22 بهمن
تبريز 522ارتش 1386 دیالیز 5421571-9 خیابان آزادی - تقاطع ارتش- جنب پادگان
سراب امام خمینی 1376 دیالیز 4312222222 سراب
شبستر خامنه 1379 دیالیز 4722343255 خامنه
عجبشير امام خمینی 1385 دیالیز 0422-6224202 عجبشیر
مراغه امیرالمومنین 1373 دیالیز 0421-2241593 خیابان نوا
مرند رازی 1376 دیالیز 0491-2222451 مرند
ميانه امام خمینی 1377 دیالیز 0423-2234721 خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی
هاديشهر دکتر سجادی 1383 دیالیز 0492-3040002 هادی شهر
هشترود امام حسین 1378 دیالیز 0424-6226718 هشترود
كليبر امام خمینی 1378 دیالیز 0427-4223270 کلیبر
ملكان فارابی 1385 دیالیز 042-28241980 ملکان
آذر شهر شهید مدنی 1349 دیالیز 0412-4227777 خیابان امام خمینی - رو به رو پارک جنگلی
اسكو امام خمینی 1386 دیالیز 0412-3222020 خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی
اهر باقرالعلوم 1377 دیالیز 3332002-4 سه راه مشکین شهر
بستان آباد شهریار 1386 دیالیز 0432-4124647 انتهای خیابان شهدا
بناب امام خمینی 1381 دیالیز 4127263090 بناب
تبريز شهید مدنی 1348 دیالیز 33495252 خیابان دانشگاه - روبه رو مجتمع تحقیقات قلب و عروق شهید مدنی
تبريز امیرالمومنین 1370 دیالیز 2818190-9 خیابان قدس - بیمارستان امیرالمومنین تبریز
تبريز سینا 1362 دیالیز 5412151 خیابان آزادی - ما بین منتظری و حافظ
تبريز کودکان 1379 دیالیز،تالاسمی 5262250 خیابان ششگلان
تبريز قاضی 1370 دیالیز،تالاسمی 3343811 انتهای خیابان دانشگاه - نرسیده به ایستگاه ستاره شناسی- جنب دانشکده دامپزشکی
تبريز 29بهمن 1349 دیالیز 33329952 بلوار 22 بهمن
تبريز 522ارتش 1386 دیالیز 5421571-9 خیابان آزادی - تقاطع ارتش- جنب پادگان
سراب امام خمینی 1376 دیالیز 4312222222 سراب
شبستر خامنه 1379 دیالیز 4722343255 خامنه
عجبشير امام خمینی 1385 دیالیز 0422-6224202 عجبشیر
مراغه امیرالمومنین 1373 دیالیز 0421-2241593 خیابان نوا
مرند رازی 1376 دیالیز 0491-2222451 مرند
ميانه امام خمینی 1377 دیالیز 0423-2234721 خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی
هاديشهر دکتر سجادی 1383 دیالیز 0492-3040002 هادی شهر
هشترود امام حسین 1378 دیالیز 0424-6226718 هشترود
كليبر امام خمینی 1378 دیالیز 0427-4223270 کلیبر
ملكان فارابی 1385 دیالیز 042-28241980 ملکان

آذربايجان غربي

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
اروميه آذربایجان 1372 دیالیز 33262293 جاده سلماس- جنب اداره جهاد کشاورزی- بیمارستان رازی
اروميه امام رضا 1379 دیالیز 4413985 خیابان مولوی- خیابان امام رضا
اروميه امام خمینی 1375 دیالیز 3459538 بلوار مدرس - خیابان ارشاد
اروميه مطهری 1307 دیالیز 2237077 خیابان کاشانی
اروميه طالقانی 1359 دیالیز 3444591-3 خیابان کاشانی - بیمارستان طالقانی
اشنويه نبی اکرم 1373 دیالیز-تالاسمی 44622303 میدان انقلاب- بیمارستان اشنویه
بوكان قلی پور 1379 دیالیز،تالاسمی 26231300 انتهای بلوار شهدا
پلدشت امام خمینی 1391 دیالیز 24625012 بلوار کشاورز
پيرانشهر امام خمینی 1373 دیالیز،تالاسمی 4224080 خیابان پزشک - رو به رو تاکسیرانی
تكاب شهدا 1367 دیالیز 5222871 خیابان انقلاب
چالدران شهید بهشتی 1388 دیالیز 0462-3624517-18 بلوار امام علی
چایپاره امام خمینی 1387 دیالیز 0462-2727700 خيابان پزشك -روبروي تاكسيراني
خوي شهید مدنی 1375 دیالیز،تالاسمی 2223222 بلوار ولی عصر
سر دشت امام خمینی 1365 دیالیز 0444-3234261 سردشت.5کیلومتری شهر-جنب پلیس راه
سلماس خاتم الانبیا 1373 دیالیز 0443-5228884 بلوار جمهوري اسلامي ايران
شاهين دژ شهید رائی 1368 دیالیز 0482-4222135 خيابان شهيد دستغيب
ماكو قدس 1374 دیالیز،تالاسمی 0462-3222325 ميدان امام حسين - جنب هلال احمر ماكو
مهاباد امام خمینی 1363 دیالیز،تالاسمی 0444-2226144 خیابان سرباز- بلوارشهيدعبداله پور
مياندوآب شهید عباسی 1347 دیالیز،تالاسمی 0481-2451800 خيابان شهداي قره ورن- جنب کارخانه قند
نقده امام خمینی 1379 دیالیز،تالاسمی 35661820 35661820
اروميه مطهری 1307 دیالیز 2237077 خیابان کاشانی

اردبيل

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
اردبيل بوعلی 1335 دیالیز،تالاسمی 3335244 خيابان ساحلي - خيابان معلم - روبروي پارك ازادي
اردبيل امام خمینی 1384 دیالیز 0451-2251401-9 حدفاصل بين 18 متري آزادگان و24 متري ساحل
بيله سوار امام خمینی 1386 دیالیز 0452-8226801 (خ.شهید باکری-بیمارستان امام(ره
پارس آباد امام خمینی 1366 دیالیز،تالاسمی 0452-7222110 خيابان امام خميني بيمارستان امام خميني
سرعين مرکز درمانی سرعین 1392 دیالیز 0452-4223457 خيابان امام خميني مرکز درمانی سرعین
خلخال امام خمینی 1387 دیالیز،تالاسمی 0452-4227435 میدان بسیج
گرمي ولایت 1386 دیالیز 0452-6243028 مغان (گرمي) بطرف هنگ مرزي پائین تراز ایران خودرو
مشگين شهر ولی عصر 1376 دیالیز،تالاسمی 0452-5230600 جاده موئيل خ.سعدي بالاتر از ميدان دادگستري
نمين امام خمینی 1353 دیالیز 3222400 (خیابان امام خمینی بیمارستان امام خمینی(ره
نير مرکز درمانی شهری 1392 دیالیز 0452-3223456 خیابان امام علی - مرکز درمانی شهری
نير مرکز درمانی شهری 1392 دیالیز 0452-3223456 خیابان امام علی - مرکز درمانی شهری

اصفهان

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
آران و بيدگل سیدالشهداء 1386 دیالیز 0362-2724041 ميدان طالقاني - خيابان ولي عصر
اردستان شهید بهشتی 1348 دیالیز 031-54244112 خ 22 بهمن ميدان پرستار بيمارستان شهيد دكتر بهشتي
اصفهان امام حسین 1391 دیالیز 3133866266 خیابان امام خمینی - کیلومتر 10
اصفهان ( خورشید ( نور و علی اصغر 1310 دیالیز 3112222892 تقاطع خيابان استانداري وهشت بهشت
اصفهان سیدالشهداء 1348 تالاسمی 32350214 اتوبان خيام كوي نهر فرشادي
اصفهان امین 1389 دیالیز 4452031 خيابان ابن سينا كوچه سنبلستا
اصفهان صدوقی 1388 دیالیز 2912000 خ بزركمهر
اصفهان خیریه زهراء مرضیه 1387 دیالیز 4456061 خيابان علامه مجلسي
اصفهان خیریه حجت ابن الحسن 1380 دیالیز 6306001 خيابان امام سجاد(ع) - خيابان سپهسالار - روبروي بانک سپه
اصفهان شریعتی 1377 دیالیز 3116272001 خيابان چهار باغ بالا
اصفهان الزهراء 1372 دیالیز 36202020 بلوار صفه
نطنز فاطمیه 1386 دیالیز 3624342030 بادرود بلوار مطهری روبروی اتشنشانی
دولت آباد مرکز درمانی ولیعصر 1383 تالاسمی 3133866266 خیابان امام خمینی -کیلومتر 10
تيران بهنیا 1387 دیالیز 42226776 شهر تيران -خيابان امام خميني-روبروي ورزشگاه تختي
خميني شهر ساعی 1379 دیالیز 0312-3248077 لوار شهيد مطهري روبروي قرض الحسنه قوامين
خوانسار فاطمیه 1380 دیالیز 57779000 خيابان 13محرم
نايين یغمائی 1393 دیالیز 46322020 (خور-بلوار امام رضا(ع
سميرم سید الشهداء 1385 دیالیز 0322-3226056 خيابان قدس بلوارابشار
شاهين شهر گلدیس، حضرت محمد 1385 دیالیز 3145260801 شاهین شهر گلدیس خ رضوی
شهرضا امیرالمومنین 1368 دیالیز 53515454 شهرضا
فريدن شهید رجائی 1348 دیالیز 3724222541 داران - بلوار طالقاني
فريدون شهر رسول اکرم 1372 دیالیز 3157592042 فریدونشهربلوار بسیج
فلاورجان امام خمینی 1370 دیالیز 31137421011 خيابان آيت اله طالقاني - ابتداي بلوار بسيج
كاشان اخوان 1365 دیالیز 3614460180 خ شهيد بهشتي
كاشان شهید بهشتی 1384 دیالیز 3615550021 كيلومتر 5 بلوار قطب راوندي
كاشان نقوی 1369 تالاسمی 3614451515 خيابان شهيد ر جايي
گلپايگان امام حسین 1374 دیالیز 3241020 بلوار معلم-روبروي پمپ بنزين
مباركه شهداء 1388 دیالیز 3342237326 زرين شهر خ باهنر بيمارستان شهداي لنجان
مباركه محمد رسول الله 1380 دیالیز 3152672222 (صفاييه-محله5-بلوار امام خميني-بلوار رسالت-بيمارستان محمد رسول الله(ص
نايين حشمتیه حبیبیه 1383 دیالیز 3232259061 خ شهيد رجائي
نجف آباد آیت الله منتظری 1321 دیالیز 2643000 خيابان شريعتي , خيابان بيست و دوم بهمن
نطنز خاتم الانبیاء 1382 دیالیز 362-4242066 بلوار شهيد مصطفي خميني

ايلام

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
آبدانان حضرت رسول اكرم(ص) 1375 دیالیز -تالاسمی 0842-6224170 آبدانان جاده کمربندی
ايلام مرکز دیالیز سعید تهرانی 1386 دیالیز -تالاسمی 0842-7224144 خ فارابی
ايوان امام رضا دیالیز 0842-3232610 خيابان امام خميني (ره)- خيابان بسيج
دره شهر ولیعصر 1369 دیالیز -تالاسمی 0842-5224862 خيابان شهيد جعفري
دهلران شهدا 1381 دیالیز -تالاسمی 0842-7224144 خ فارابی
شيروان چرداول امام علی 1388 دیالیز -تالاسمی 0842-4224669 سرابله
دهلران ارکواز ملکشاهی 1389 دیالیز 8425224862 خيابان شهيد جعفري
مهران امام حسین 1383 دیالیز 8428223393 خ امام زاده سيد حسن

بوشهر

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
بوشهر فاطمه زهرا 1342 دیالیز،تالاسمی 2526591 میدان معلم
بوشهر سلمان فارسی 1375 دیالیز 4542815-20 سبزاباد-بیمارستان سلمان فارسی بوشهر
بوشهر خلیج فارس 1392 دیالیز 0772-2823301 جزيره خارگ بيمارستان خليج فارس صنعت نفت
تنگستان امام حسین 1391 دیالیز،تالاسمی 0772-5222251 تنگستان-اهرم-خيابان آبگرم
جم توحید 1376 دیالیز،تالاسمی 0772-7623003 شهرستان جم شهرك توحيد
دشتستان 17شهریور 1342 دیالیز،تالاسمی 0772-4245911 برازجان خيابان شهيدچمران
دشتي زینبیه 1376 دیالیز،تالاسمی 0772-6226931 نتهای بلوار بسیج ،بيمارستان 96تخت خوابي زينبيه خورموج
ديلم بقیه الله اعظم 1385 دیالیز،تالاسمی 0772-4241130 ديلم- خيابان امام حسين
كنگان امام خمینی 1378 دیالیز -تالاسمی 0772-7224791- لوار امام خميني .خيابان رازي.بيمارستان امام خميني
گناوه امیرالمومنین 1367 دیالیز،تالاسمی 0772-3234624 بعد از پليس راه

تهران

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
تهران درمانگاه پارتیان 1390 دیالیز 22304840 میدان رسالت - خیابان گلبرگ
تهران آبان 1347 دیالیز 88907661 خیابان کریمخان- شهید عضدی
تهران آتیه 1377 دیالیز 82723211 شهرک غرب - تقاطع بلوار فرحزادی و دادمان
تهران آسیا 1349 دیالیز 88733571 خیابان بخارست- رو به رو دانشگاه علامه طباطبایی
تهران امام رضا-501 ارتش 1350 دیالیز 85953554 خیابان فاطمه غربی - خیابان شهید اعتمادزاده
تهران پارس 1391 دیالیز 82199502 بلوار کشاورز
تهران پاستورنو 1355 دیالیز 88734551-7 خیابان شهید بهشتی - خیابان بخارست
تهران پیامبران 1368 دیالیز 44079128 فلکه دوم صادقیه - بلوار ایت الله کاشانی- بلوار ابوذر
تهران تهران کلینیک 1347 دیالیز 88726829 خیابان قائم مقام فراهانی
تهران جم 1347 دیالیز 84141427 خیابان مطهری - خیابان فجر (جم)
تهران حضرت رسول اکرم 1358 دیالیز 64352660 خیابان ستارخان - خیابان نیایش
تهران دی 1370 دیالیز 84942301 خیابان ولیعصر - نبش شهید عباسپور
تهران ساسان 1353 دیالیز 88965174 میدان ولیعصر - بلوار کشاورز
تهران مرکز تالاسمی شریعت رضوی 1345 تالاسمی 66636801 بلوار فتح - جاده قدیم کرج - سه راه سرآسیاب
تهران شهدای یافت آباد 1354 دیالیز 66783121 بزرگراه ازادگان - بلوار الغدیر
تهران مرکز تالاسمی ظفر 1373 تالاسمی 22229674 خیابان شریعتی - خیابان ظفر - میدان لادن
تهران عرفان 1385 دیالیز 23021652 سعادت آباد - بین چهاراه سرو و بلوار شهرداری
تهران حضرت علی اصغر 1345 دیالیز 23046206 بزرگرا ه مدرس - خیابان ظفر
تهران غیاثی 1359 دیالیز 66202277 چهارراه يافت آباد-بلوار معلم-خ شهيد رجايي -خ شهيد بنايي
تهران دکتر فیاض بخش 1336 دیالیز 64005728 غرب تهران - بعد از پاسگاه نعمت آیاد
تهران فیروزگر 1343 دیالیز 82141422 ميدان وليعصر - خيابان به افرين
تهران کسری 1379 دیالیز 82111525-7 میدان آرژانتین - خیابان الوند
تهران لاله 1384 دیالیز 88571075-80 میدان صنعت - خیابان سیمای ایران
تهران مصطفی خمینی 1381 دیالیز 88966131-9 خيابان ايتاليا
تهران میلاد 1381 دیالیز 82032443 بزرگراه حکیم - نبش برج میلاد
تهران مهر 1325 دیالیز 82452232-5 زرتشت غربى-بيمارستان مهر
تهران هاجر(501 ارتش) 1320 دیالیز 88729723 انتهای خیابان شهید بهشتی- خیابن ولیعصر
رباط كريم رباط کریم -فاطمه زهرا 1377 دیالیز 56433770-5 خيابان بخشداري - بيمارستان فاطمه الزهرا (س)
ري شهدای هفتم تیر 1362 دیالیز تالاسمی 55228572 شهر ری - انتهای خیابان شهید رجایی
ري فیروزآبادی 1313 دیالیز 55590264 شهر ری
قدس امام علی 1387 دیالیز 468147003 بلوار امام خمینی- جنب بانک ملی مرکزی
شهريار امام سجاد 1372 دیالیز 65254455 خيابان وليعصر- روبروي شهرداري
تهران آراد 1352 دیالیز 73991249 خیابان شریعتی - خیابان سمیه
تهران درمانگاه امام علی 1392 دیالیز 33034538 میدان خراسان- انتهای خیابان شهدا
تهران اشرفی اصفهانی 1320 دیالیز تالاسمی 55814796 چهاراه مولوی - خیابان مولوی
تهران ایرانشهر 1354 دیالیز 77608061 خیابان شریعتی - بالاتر از پیچ شمبران - خیابان کارگر
تهران ایرانمهر 1354 دیالیز 22009071 خیابان شریعتی - دوراهی قلهک
تهران درمانگاه تخصصی ایرانیان 1387 دیالیز 22305654 میدان بنی هاشم - خیابان افشاری - خیابان شقاقی - خیابان کیماسی- بن بست سروستان
تهران بانک ملی 1353 دیالیز 61423220-1 خیابان فردوسی - رو به رو سفارت آلمان
تهران بعثت 1367 دیالیز 39954950-1 بزرگراه افسریه - سه راه تختی - بیمارستان بعثت نهاجا
تهران بقیه الله 1378 دیالیز 81264190 میدان ونک - خیابان ملاصدرا
تهران بوعلی 1320 دیالیز 33348036-9 خیابان دماوند - بعد از میدان امام حسین
تهران درمانگاه پارتیان 1390 دیالیز 22304840 میدان رسالت - خیابان گلبرگ
تهران 15خرداد 1354 دیالیز 88902155-9 خیابان کریمخان- شهید عضدی
تهران شهدای تجریش 1384 دیالیز تالاسمی 22718026 میدان تجریش
تهران تهرانپارس 1365 دیالیز 77884686 تهرانپارس فلکه سوم تهرانپارس
تهران چمران 1353 دیالیز 27952423 میدان نوبنیاد - خیابان لنگری - خیابان صنایع دفاع
تهران خاتم الانبیاء 1366 دیالیز 83555355 خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - خیابان یاسمی
تهران درمانگاه دارالشفا سیدالشهدا رسالت 1391 دیالیز 22307962 بزرگراه رسالت - خیابان کرمان - کوچه شادکی - جنب مسجد سیدشهدا
تهران سوم شعبان 1389 دیالیز 33129111 میدان قیام - خیابان ری - کوچه رضوی
تهران شرکت نفت 1320 دیالیز 61636326 خیابان حافظ - سرهنگ سخایی
تهران طالقانی 1357 دیالیز 23031269 ولنجک - انتهای خیابان یمن
تهران کودکان مفید 1353 دیالیز تالاسمی 22258992 شریعتی - تقاطع میرداماد
تهران گلستان 1351 دیالیز 22771516-9 بزرگراه صیاد شیرازی
تهران لبافی نژاد 1360 دیالیز 23603021 خیابان پاسداران - انتهای بوستان نهم
تهران لقمان حکیم 1345 دیالیز 51025201 خيابان کارگر جنوبي خ کمالي بيمارستان لقمان حکيم
تهران شهید مدرس 1354 دیالیز 22074090-5 سعادت آباد -بالاتر از میدان کاج
تهران مسیح دانشوری 1320 دیالیز 27122601 نیاوران -انتهای دارآباد - انتها خیابان پورابتهاج
تهران مهراد 1361 دیالیز 88747401 خیابان شهید مطهری - خیابان میرعماد
تهران شهید هاشمی نژاد 1358 دیالیز 81165017 خ وليعصربالاتر ازميدان ونک خ شهيد والي نژاد
تهران درمانگاه هروی 1391 دیالیز 22955052 میدان هروی - خیابان آزادی
تهران هلال ایران 1378 دیالیز 77336006 فلکه دوم تهرانپارس - انتهای خیابان جشنواره - بعد از چهاراه سیدشهدا
فيروزكوه امام خمینی(ره) 1385 دیالیز 76459281 فیروزکوه - رو به رو منابع طبیعی
قرچك درمانگاه دارالشفا 1389 دیالیز 36142117 قرچک - خیابان اصلی - جنب مخابرات
پاكدشت زعیم 1360 دیالیز 36472040 پامدشت - خیابان اصلی
دماوند سوم شعبان 1370 دیالیز 76345060 جيلارد جنب سينما (دانشگاه آزاد دماوند)
ورامين شهید مفتح 1362 دیالیز تالاسمی 36223011 ورامین - میدان رازی - بلوار امام رضا
اسلامشهر مرکز درمانی سوده 1374 دیالیز تالاسمی 56173337 اسلامشهر - واوان
تهران مجتمع بيمارستانی امام خميني 1320 دیالیز تالاسمی 61192677 انتهای بلوار کشاورز
تهران امیرالمومنین 1390 دیالیز 55084419 نازی آباد - نبش بزرگراه نواب
تهران امیراعلم 1320 دیالیز 66727161-9 تهران-خيابان انقلاب-خيابان سعدي شمالی
تهران بهارلو 1319 دیالیز تالاسمی 55658500-11 میدان راه آهن - میدان بهداری
تهران بهرامی 1310 دیالیز تالاسمی 73013266 خ دماوند ايستگاه قاسم اباد خ شهيد کيايي
تهران سینا 1345 دیالیز 6312477 خیابان امام خمینی - میدان حسن آباد
تهران سورنا 1320 دیالیز 66702021 خیابان امام خمینی - شیخ هادی
تهران شریعتی 1350 دیالیز 84902509 خیابان کارگر شمالی - سه راه جلال آحمد
تهران ضیائیان 1372 دیالیز 55176004 خیابان قزوین - میدان ابوذر
تهران مرکز طبی کودکان 1347 دیالیز تالاسمی 61472086-7 انتهای بلوار کشاورز - خیابان دکتر قریب - جنب بیمارستان امام خمینی
تهران مرکز درمانی حضرت طاهره 1386 دیالیز 33754825-7 دولت آباد - انتها بلوار قدس
تهران مدائن 1349 دیالیز 66465355 خیابان انقلاب - نرسیده به چهارراه ولیعصر
تهران مفرح 1342 دیالیز 55311923 انتها اتوبان نواب - ابتدا بزرگراه تندگویان - میدان بهمن یار
تهران مرکز درمانی ولیعصر 1391 دیالیز 55301303 خيابان شوش ميدان شهيد هرندي ابتداي خزانه بخارائي

چهارمحال بختياري

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
اردل امام رضا 1386 دیالیز 038-6222032 اردل ابتداي جاده ناغان-جنب هلال احمر
بروجن ولیعصر 1346 دیالیز،تالاسمی 038-442221 بلوار ملت
شهركرد هاجر 1370 دیالیز،تالاسمی 038-2220016 خ پرستار
فارسان سیدالشهداء 1376 دیالیز،تالاسمی 038-7463331 جونقان-مرکز روانپزشکي سينا
شهركرد امام جواد 1386 تالاسمی 038-6373660-65 ناغان ابتداي جاده خوزستان
لردگان شهدا 1377 دیالیز،تالاسمی 038-5224442 میدان شهرداری - بلوارپرستار-ابتدای جاده منجرموئی-

خراسان جنوبي

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
فردوس شفا 1379 دیالیز،تالاسمی 0535-3226001 بشرويه - بلوار جهاد
بيرجند وليعصر 1379 دیالیز،تالاسمی 0561-4443000-9 خ غفاري-خ زکرياي رازي- روبروي دانشگاه علوم پزشکي
فردوس چمران 1373 دیالیز،تالاسمی 0534-2222801-3 خيابان امام خميني
قائن شهدا 1370 دیالیز 0562-5263001 بلوار سيمان شهر- خيابان شفا
نهبندان آتشدست 1378 دیالیز 6224300 نهبندان بلوار دانشگاه

خراسان رضوي

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
بردسكن ولیعصر 1385 دیالیز 0532-7222400 خيابان قائم
تايباد خاتم الانبیا 1370 دیالیز،تالاسمی 0529-44223990 بلوار امام خمینی
تربت جام طالقانی 1378 دیالیز،تالاسمی 0528-2224520 خیابان تایباد، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی
تربت حيدريه موسی بن جعفر 1363 دیالیز 8596061 خيابان امام رضا
تربت حيدريه 9دی 1374 دیالیز،تالاسمی 0531 -2226011 خیابان فردوسی شمالی، خیابان رازی، رازی1، روبروی شهرداری
سبزوار ولیعصر 1391 دیالیز 0572-562 3814 بلوار امام خمینی
چناران ثامن الائمه 1370 دیالیز،تالاسمی 0582-43001622 خيابان شهيد مطهري
خواف 22 بهمن 1370 دیالیز،تالاسمی 0532-4229501 ميدان معلم
درگز امام خمینی 1381 دیالیز،تالاسمی 0582-5231005-9 بلواررازي
سبزوار واسعی 1381 دیالیز،تالاسمی 15-2651300 بلوار توحيد شهر بيمارستان محمد واسعي
سرخس لقمان حکیم 1389 دیالیز،تالاسمی 0512-5222228 خيابان فرمانداري- جنب فرمانداري
فريمان امام خمینی 1316 دیالیز،تالاسمی 0512-6221001 خيابان امام خميني(ره) - روبه روي فضاي سبز
قوچان شبکه بهداشت 1358 دیالیز 0581- 47224060 خیابان امام خمینی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
كاشمر مدرس 1343 دیالیز،تالاسمی 0532-78227401 خيابان 17شهريور - خيابان رازي
كلات امام حسن مجتبی 1391 دیالیز 0513-4724214 انتهای خیابان امام خمینی
گناباد 22بهمن 1348 دیالیز،تالاسمی 0535-7229012 خيابان ناصرخسرو
مشهد آل نبی 1382 دیالیز 0511-8597008 انتهای خیابان دانش شرقی
مشهد امام حسین 1381 دیالیز 0511-2722224-7 بزرگراه همت - بلوار مفتح - بلوار امت
مشهد امام رضا 1313 دیالیز 0513-8543031 خیابان ابن سینا - حاشیه میدان امام رضا (ع)
مشهد امام زمان 1366 دیالیز 0511-103652000 بلوار مصلی-مصلی 2
مشهد امام سجاد 1358 دیالیز 0511-2590133 گلشهر - شهیدآوینی 33
مشهد امام صادق 1388 دیالیز 0511-2212710 خ طبرسي راسته نوغان
مشهد بنت الهدی 1337 دیالیز 0511-38590051 خيابان بهار نرسيده به چهارراه استانداري
مشهد 22بهمن 1379 دیالیز 0511-2594345 کوي طلاب - پيچ دوم تلگرد
مشهد دارالشفا خیریه سیدشهدا 1375 دیالیز 2257973 خ شیرازی-اول دوربرگردان بست شیخ طوسی
مشهد دکتر شیخ 1374 دیالیز 0511-7269021 میدان توحید،خیابان طاهری، بیمارستان دکتر شیخ
مشهد کلینیک سرور 1382 تالاسمی 0511-6668888 اراضي ذکريا
مشهد رضوی 1385 دیالیز 0511-6668888 بزرگراه شهيد کلانتري- بعدازپل قائم
مشهد شریعتی 1331 دیالیز 0511-5510010 سه راه شانديز - طرقبه - امام رضا 3
مشهد شفاطوس 1387 دیالیز 7610111-3 میدان فلسطین
مشهد طبرسی 1392 دیالیز 0511-6668888 خیابان طبرسی –بین میدان طبرسی و چهار راه مقدم
مشهد قائم 1324 دیالیز 0511-8400001-9 خيابان احمداباد- خيابان کوهسنگي
مشهد قمر بنی هاشم 1367 دیالیز 0511-44011000 سبزوار - خیابان اسدآبادی
مشهد کلینیک سبز درمان 1384 دیالیز 0511-8434795 خیابان سناباد، سناباد 44، پلاک 93
مشهد محبان 1391 دیالیز 0511-8434795 بلوار امام خمینی
مشهد منتصریه 1389 دیالیز 0511-2291970 خيابان امام خميني 25- روبروی ساختمان صبا - بیمارستان فوق تخصصی پیوند اعضاء و دیالیز منتصریه
مشهد مهر 1362 دیالیز 0511-8427011 خيابان کوهسنگي -ميدان الندشت - بيمارستان مهر
مشهد هاشمی نژاد 1363 دیالیز 0511-2737011 طلاب - خيابان شهيد مفتح - انتهاي بلوار ابوريحان
مشهد 17شهریور 1340 دیالیز 0511-8403015 خيابان کوهسنگي - کوهسنگي 14
نيشابور 22بهمن 1381 دیالیز،تالاسمی 43333611-14 ميدان امام (ره)- فلكه ايران
نيشابور حکیم 1380 تالاسمی 42638001-5 نیشابور - میدان بسیج - فلکه باغرود - ابتدای جاده باغرود

خراسان شمالي

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
بجنورد امام رضا 1345 دیالیز،تالاسمی 2228111-7 خيابان سيد جمال الدين
بجنورد ایران مهر 1388 دیالیز 2248225-7 خیابان فردوسی- خیابان جمهوری اسلامی( دادگاه انقلاب سابق) پلاک 164
بجنورد امام علی 1379 دیالیز،تالاسمی 58497010 خيابان چمران - خيابان دانشگاه پيام نور
اسفراين امام خميني 1377 دیالیز،تالاسمی 0585-7226005 انتهای خیابان امام رضا(ع) بیمارستان امام خمینی
جاجرم جوادالائمه 1384 دیالیز،تالاسمی 0585-3226001 بلوار امام رضا

خوزستان

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
آبادان شهید بهشتی 1341 دیالیز،تالاسمی 4423094 خ شهيد بهشتي بيمارستان شهيد بهشتي
اميديه امام رضا 1376 دیالیز،تالاسمی 0652-3230701 اميديه-فلکه فرمانداري
انديمشك امام علی 1381 دیالیز،تالاسمی 0642-4248111 جاده کمربندي اهواز انديمشک
اهواز امام خمینی 1357 دیالیز 2222114 خيابان ازادگان 24 متري سابق
اهواز سینا 1353 دیالیز 5550591-2 کوت عبدالله ميدان خزامي
اهواز ابوذر 1360 دیالیز 4443051-4 فلکه شهيدبندر-بلوارپاسداران-خ پرستار
اهواز رازی 1324 دیالیز،تالاسمی 6113335935 امانیه - خ فلسطین
اهواز گلستان 1355 دیالیز 3341042-7 اهواز - كوي گلستان - بيمارستان گلستان
اهواز علامه کرمی 1379 دیالیز 6113779994 اهواز - سه راه خرمشهر خ بهاران
ايذه شهداء 1355 دیالیز،تالاسمی 0692-5232821 خيابان حر
باغ ملك شهید طباطبایی 1376 دیالیز،تالاسمی 43722498 قلعه خميسي
بندر ماهشهر امام حسن مجتبی 1382 دیالیز،تالاسمی 0692-5232811 بلوار امام خمینی
بهبهان دکتر شهید زاده 1357 دیالیز،تالاسمی 0671-3335872 خيابان شهيد زيبايي
خرمشهر ولیعصر 1376 دیالیز،تالاسمی 0632-4244801 بلوارآيت الله خامنه اي ,روبروي سازمان آب
دزفول گنجویان 1380 دیالیز،تالاسمی 0641-6261865 جاده دزفول -انديمشك روبروي تيپ 2 لشگر 92 زرهي
اهواز شهید چمران 1364 دیالیز،تالاسمی 0612-4226275 ( سوسنگرد -خ امام خميني ( ره
رامهرمز امام خمینی 1362 دیالیز،تالاسمی 2222343 رامهرمز خ ولي عصر
شادگان شهید معرفی زاده 1370 دیالیز،تالاسمی 0615-3724006 شادگان بلوار فتح المبين
شوش نظام مافی 1352 دیالیز،تالاسمی 5241663-0642 کيلومتر 2 جاده شوش -اهواز
شوشتر خاتم الانبیاء، 1376 دیالیز،تالاسمی 6233890-3 شوشتر بلوار چزايري ابتداي فرهنگ شهر
شوشتر الهادی 1362 تالاسمی 0612-6225753 چهار راه شهيد رجائي غربي خیابان کمربندی
مسجد سليمان 22بهمن 1338 دیالیز،تالاسمی 681-2223001 مسجد سليمان كوي شهيد اشرف پور

زنجان

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
ابهر امدادی 1351 دیالیز،تالاسمی 0242-5277741 جاده ترانزيت
خدابنده امیر المونین 1364 دیالیز،تالاسمی 02424224301 خدابنده خ امام خ شفا
خرمدره بوعلی سینا 1382 02425528001- خرم دره خیابان امام جنب شرکت مینو
زنجان ولی عصر دیالیز 0241-7270801 بالاتر از ميدان وليعصر - اتوبان شيخ فضل اله نوري
زنجان موسوی 1380 تالاسمی 0241-4130000 جاده گاوازنگ
كارم شهدا 1375 دیالیز،تالاسمی 0242-2822701 شهر آببر- خ امام - روبروي اداره کشاورزي-بيمارستان شهداي طارم
ماهنشان رازی 1388 دیالیز 0242-3223297 خيابان آيت اله خوئي

سمنان

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
سمنان کوثر 1362 دیالیز 2314437821 سمنان - شهرک گلستان -خیابان امین-مرکزآموزشی درمانی کوثر
سمنان امیرالمومنین 1380 تالاسمی 2333460055 ( سمنان ميدان امام حسين بيمارستان اميرالمومنين ( ع
دامغان ولایت 1318 دیالیز،تالاسمی 32342000 دامغان -جاده چشمه علي - جنب دانشگاه آزاد
شاهرود امام حسین 1379 دیالیز،تالاسمی 32342000 خيابان امام. انتهاي 28متري آيت ا... توحيدي
گرمسار امام خمینی 1372 دیالیز،تالاسمی 4230707 ميدان شهدا-خيابان شهيد منتظري-بيمارستان امام (ره) گرمسار
سمنان 15 خرداد 1378 دیالیز 0232-3622990 مهدي شهر-خيابان امام
شاهرود امام رضا 1389 دیالیز 0233-2624126 ميامي ابتداي بلوار امام رضا

سيستان و بلوچستان

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
زاهدان علي اصغر 1365 تالاسمی 3229689 خيابان آزادي مرکز بيماران خاص علي اصغر (ع ) زاهدان
زاهدان خاتم الانبيا 1349 دیالیز 3220501-3 بلوار جام جم
زاهدان علي بن ابيطالب 1383 دیالیز،تالاسمی 3411260 بزرگراه خليج فارس - روبرومصلي امام خميني
زابل اميرالمومنين 1380 دیالیز،تالاسمی 0542-2295121 کيلومتر 3 جاده زابل _زاهدان
سراوان سیدالشهدا 1389 دیالیز 5432612614 دانشگاه علوم پزشکي زابل - شهرستان زهک- خيابان پرستار
خاش امام خمینی 1386 دیالیز،تالاسمی 0543-4216233-6 (خاش -خیابان امام خمینی(ره)-بلوارخیام -بیمارستان امام خمینی (ره
سراوان رازي 1342 دیالیز،تالاسمی 5485223001 خيابان عدالت شمالي
ايرانشهر خاتم الانبيا 1363 دیالیز،تالاسمی 0547-2227411 خيابان روزبه جنوبي بيمارستان خاتم الانبياء (ع ) ايرانشهر
نيكشهر 22بهمن 1388 دیالیز،تالاسمی 0546-5222601 خيابان - ابن سينا
چابهار امام علي 1380 دیالیز،تالاسمی 0546-3333011 چابهار بلوار صياد بيمارستان امام علي (ع ) چابهار

فارس

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
شيراز شهید دستغیب 1358 دیالیز، تالاسمی 2288064 خیابان حافظ
شيراز چمران 1390 دیالیز 36240101 بلوارچمران
شيراز حضرت علی اصغر 1390 دیالیز تالاسمی 2288602 خيابان مشکين فام روبروي هتل هما
شيراز فقیهی 1386 دیالیز تالاسمی 2351090 خيابان زند فقيهي شيراز
شيراز نمازی 1361 دیالیز 0711-6279611-25 خيابان زند فلکه نمازي
خنج نبی اکرم 1378 دیالیز تالاسمی 0782-4525905 خنج بلوار خاتم الانبياء
داراب امام حسن مجتبی 1381 دیالیز تالاسمی 0732-6236990 بلوارايت اله خامنه اي
حاجي آباد مرکز دیالیز زرین دشت 1386 دیالیز 0732-7224035 حاجي اباد- بلوار خليج فارس
سروستان شهدا 1380 دیالیز تالاسمی 0712-5222111 سروستان ميدان گاز بلوار نماز بيمارستان شهداي سروستان
فراشبند امام هادی 1391 دیالیز تالاسمی 0713-8758312 شهرستان فراشبند.کيلومتر 5 جاده فراشبند - فيروزآباد
كازرون ولیعصر 1376 دیالیز تالاسمی 2226570 بلوار امام خمینی
لار عبدالحمید امیدوار 1378 دیالیز 0782-6323235 ستان فارس شهرستان لارستان بخش اوز خيابان فرهنگ بيمارستان اميدوار اوز
مرودشت شهید مطهری 1364 دیالیز تالاسمی 071_43337517 ميدان معلم بيمارستان شهيد مطهري
ممسني ولیعصر 1371 دیالیز تالاسمی "07224231080- " بلوار امام خمینی
سراب امام خمینی 1376 دیالیز 4312222222 سراب

قزوين

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
تاكستان اميرالمومنين 1374 دیالیز 0282-5220101-5 انتهای بلوار شهید رجائی
بوئين زهرا اميرالمومنين 1382 دیالیز 0282-4225386 بویین زهرا بلوارشهید بهشتی بالاتر از پلیس راه جنب دانشگاه آزاد
آبيك ولیعصر 1388 دیالیز 2822898001 آدرس شهرک قدس فاز یک بیمارستان ولیعصر
قزوين بوعلي سينا 1361 دیالیز،تالاسمی 0281-33339049 قزوين-خيابان بوعلي غربي بيمارستان بوعلي سينا
قزوين رازي 1383 دیالیز،تالاسمی 3665007- خيابان شهيد بابايي
قزوين قدس 1356 تالاسمی 3334807 ميدان وليعصر - بلوار شهيد بهشتي - اول فلسطين شرقي

قم

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
قم کامکار-عرب نیا 1347 دیالیز 7713511-15 بتداي خيابان 19دي
قم گلپایگانی 1341 دیالیز 6161111 خيابان مولوي
قم وليعصر 1369 دیالیز 2884310-4 (بلوارامين - بلوار جمهوري اسلامي بيمارستان حضرت وليعصر(عج
قم علی ابن ابیطالب 1390 دیالیز 3356525556 سالاريه خيابان سينا
قم شهید بهشتی 1387 دیالیز 2516122000 بلوار شهيد بهشتي ميدان آزادگان
قم طباطبایی 1385 تالاسمی 0251-7715214 خيابان ساحلي -جنب دانشگاه علوم پزشکي

كردستان

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
بانه صلاح الدين ايوبي 1376 دیالیز،تالاسمی 0875-4224855 خيابان صلاح الدين ايوبي -خيابان پرستار
بيجار امام حسین 1377 دیالیز،تالاسمی 0872-4236066 بلوار شهید رحمانی
صلوات آباد شهداء 1389 دیالیز 872-5623133 (شهر دهگلان،میدان امام خمینی(ره
ديواندره امام خميني 1378 دیالیز 0873-8722930 خ شهيد باقري روبه روي فرمانداري
سقز امام خميني 1373 دیالیز،تالاسمی 0874-3224755 (خيابان قدس، بيمارستان امام خميني (ره
سنندج توحيد 1365 دیالیز 871-3286112 خيابان گرياشان
سنندج بعثت 1376 تالاسمی 871-3285891 خيابان کشاورز
قروه شهيد بهشتي 1362 دیالیز،تالاسمی 872-5220150 انتهای بلوارسيدجمال الدين اسد ابادي
كامياران سينا 1378 دیالیز،تالاسمی 0872-3522925 خ پرستار-بيمارستان سينا
مريوان بوعلی 1376 دیالیز 0875-3301114 بلوار کردستان
بانه صلاح الدين ايوبي 1376 دیالیز تالاسمی 0875-4224855 خيابان صلاح الدين ايوبي -خيابان پرستار
بيجار امام حسین 1377 دیالیز تالاسمی 0872-4236066 بلوار شهید رحمانی
صلوات آباد شهداء 1389 دیالیز 872-5623133 شهر دهگلان،میدان امام خمینی(ره)
ديواندره امام خميني 1378 دیالیز 0873-8722930 خ شهيد باقري روبه روي فرمانداري
سقز امام خميني 1373 دیالیز تالاسمی 0874-3224755 خيابان قدس . يمارستان امام خميني (ره)
سنندج توحيد 1365 دیالیز 871-3286112 خيابان گرياشان
سنندج بعثت 1376 تالاسمی 871-3285891 خيابان کشاورز
قروه شهيد بهشتي 1376 دیالیز 872-5220150 انتهای بلوارسيدجمال الدين اسد ابادي
قروه شهيد بهشتي 1362 تالاسمی 872-5220150 انتهای بلوارسيدجمال الدين اسد ابادي
كامياران سينا 1378 دیالیز تالاسمی 0872-3522925 خ پرستار-بيمارستان سينا
مريوان بوعلی 1376 دیالیز 0875-3301114 بلوار کردستان

كرمان

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
بافت خاتم الانبیا 1388 دیالیز تالاسمی 0347-4228814 خیابان امام (ره) بلوار پیامبر اعظم
بردسير قائم 1383 دیالیز تالاسمی 342-5225081 بلوار آزادگان
بم پاستور 1384 دیالیز تالاسمی 0344-2319400 كيلومتر5جاده بم بروات
جيرفت امام خمینی 1368 دیالیز تالاسمی 14-2316311 بلوار امام خميني (ره)
رفسنجان مرکز بیماری های خاص 1392 دیالیز 3918220038 یلوار حضرت علی ابن ابيطالب(ع) - سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان علی ابن ابی طالب 1365 دیالیز تالاسمی 03918226001-6 بلوار طالقاني ميدان ايت الله سعيدي
زرند سینا 1350 دیالیز 0343-3422600 خيابان شهيد چمران كوچه شهيد پاسداران
سيرجان امام رضا 1363 دیالیز تالاسمی 3222051 خ ابن سينا -بيمارستان امام رضا
بابك ولیعصر 1366 دیالیز 0392-4222186 بلوار جهاد
كرمان افضلی پور 1379 دیالیز تالاسمی 3222250 بزرگراه امام پرديسه افضلي پور
كرمان ثامن الحجج 1378 دیالیز تالاسمی 2712001 انتهاي خيابان شهيد رجايي
كرمان شفا 1340 دیالیز 0341-2115871 خ فارابي شمالي.بيمارستان شفا
كرمان کلینیک جوادالائمه 1365 دیالیز 2510025 خيابان ابوذر شمالي كوچه 25
كهنوج 12فروردین 1363 دیالیز تالاسمی 0349-5222508 بلوار مصطفي خميني

كرمانشاه

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
اسلام آباد غرب امام خمینی 1366 دیالیز 832-5228596 خ شهيد چمران بيمارستان امام خميني (ره)
پاوه قدس 1378 دیالیز 7225452 ابتداي شهر خيابان کمربندي
جوانرود حضرت رسول 1383 دیالیز 0832-6957622 خيابان برادران اميني
جوانرود حضرت رسول 1383 دیالیز 0832-6957622 خيابان برادران اميني
سر پل ذهاب شهداء 1386 دیالیز 834-2230830 بلوار راه کربلا روبروی ترمینال
سنقر امام خمینی 1355 دیالیز 0838-4221461-4 ميدان شهرداری
صحنه دكتر معاون 1386 دیالیز 0838-3222572 بلوار امام
قصر شيرين حضرت ابوالفضل 1381 دیالیز 835-4223873 قصرجديد
كرمانشاه امام رضا 1384 دیالیز 34276301 سرخه ليژه - بلوار پرستار
كرمانشاه امام خمینی 1358 دیالیز 831-7279104 خيابان نقليه
كرمانشاه محمد کرمانشاهی 1391 تالاسمی 7218211 چهارراه هلال احمر روبروی حسینیه اندیشه پاک
كنگاور شهید چمران 1347 دیالیز 2223042 ميدان امام
گيلان غرب الزهراء 1385 دیالیز 0835-3226460 بلوار بسیج

كهكيلويه و بويراحمد

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس
دهدشت امام خمینی 1378 دیالیز تالاسمی 0744-3225908 دهدشت-انتهاي خيابان سپاه پاسداران
گچساران شهید رجایی 1365 دیالیز تالاسمی 0742-222061 خيابان شهيد بلاديان ميدان شفا بيمارستان شهيدرجائي
ياسوج شهید بهشتی 1356 دیالیز تالاسمی 0741-2224721 ياسوج-خيابان شهيد محمد منتظري

گلستان

شهر نام مرکز تاسیس بخش‌ها تلفن آدرس