بازارچه اردیبهشت 91
اردوی بیماران تالاسمی و هموفیلی 1391
غربالگری مردان در سال 1392
جشن رمضان 1392
روز جهانی کلیه 1392
جشنواره غذا آبان 92
بازراچه خیریه اسفند 92
بازارچه خیریه سال 1392
جشنواره غذا در مدرسه به نفع بیماران خاص
جشن رمضان بنیاد در سال 1393
روز جهانی دیابت 93
همایش روز جهانی کلیه  سال1393