نام مرکز آدرس شماره تماس
مرکز کربلاکربلا، جنب بیمارستان امام حسین-