نام مرکز آدرس شماره تماس
مرکز پزشکی و نقاهتگاه نجفنجف، اتوبان امام خمینی، پشت مرکز همایش های بین المللی، جنب بیمارستان انتقال خون نجف-