معرفی بنیاد

 

بنياد امور بيماری‌هاى خاص به عنوان يك نهاد مردمى و غيردولتى فعاليت خود را با پيشنهاد، حمايت و مساعدت حضرت آيت ا... هاشمى رفسنجانى از 18 ارديبهشت ماه 1375 به منظور ساماندهى و ارتقاى وضعيت بيماري‌هاى خاص در زمينه هاى مختلف درمانى، دارويى، آموزشى، پيشگيرى، اجتماعى و... آغاز نموده است.
از آنجا كه متولى امر درمان در كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى است و سياست‌هاى بهداشتى و درمانى توسط اين وزارتخانه تدوين مى‌شود، بنياد امور بيماری‌هاى خاص به عنوان يك سازمان غيردولتى با بهره گيرى از كمك هاى مردمى در جهت بهبود وضعيت بيماری‌هاى خاص تلاش مى‌نمايد. بودجه و منابع مورد نياز فعاليت ها و برنامه هاى بنياد امور بيماري‌هاى خاص عمدتا از طريق كمك هاى افراد حقيقى و حقوقى و نهادهاى دولتى و غيردولتى تامين مى‌شود.
بنياد امور بيماري‌هاى خاص در قالب چهار معاونت اجرايى، فرهنگی و ارتباطات، آموزشى- پژوهشى، ادارى – مالى و همچنین مدیریت آمار و اطلاع رسانى سازماندهى شده است.
در كنار سازمان اجرايى بنياد امور بيماري‌هاى خاص كميته هاى تخصصى نيز با حضور پزشكان و متخصصان رشته‌هاى مختلف به منظور بررسى مسائل آموزشى، پژهشى و درمانى بيماران خاص در حوزه معاونت آموزشى – پژوهشى تشكيل شده است.

 طراحی سایت کارونت
لیپوماتیک